PAROHIA ORTODOXĂ "VALEA CETĂŢII" BRAŞOV
BISERICA ORTODOXĂ "SFINŢII ÎMPĂRAŢI CONSTANTIN ŞI ELENA" şi "SFÂNTUL SFINŢIT MUCENIC CORNELIU SUTAŞUL"

NOUTATI

Vezi arhiva noutati

CATEHISM

 • Indrumari duhovnicesti pentru copii
 • Indrumari duhovnicesti
 • Indrumari duhovnicesti pentru spovedit
 • Cele 9 porunci bisericesti
 • Pacate impotriva duhului sfant
 • Pacate strigatoare la cer
 • Pacate de capetenie
 • Faptele indurarii trupesti
 • Faptele indurarii sufletesti

ISTORIC

                                                                     BISERICA  ORTODOXĂ

               „SFINŢII  ÎMPĂRAŢI  CONSTANTIN  ŞI  ELENA ” şi “SFÂNTUL SFINŢIT MUCENIC CORNELIU SUTAŞUL”

                                                                            B R A Ş O V

            Parohia Ortodoxă „Valea Cetăţii” Braşov s-a înfiinţat la 1 august 1989.  Această parohie are în jurisdicţie o parte din cel mai tânăr cartier braşovean, cartierul Valea Cetăţii, construit între anii 1980-1990. Din august până în decembrie 1989, timp de cinci luni, s-au dus tratative cu autorităţile comuniste judeţene pentru a se obţine aprobările necesare cumpărării unei case şi transformarea ei într-o capelă, dar truda a fost zadarnică.

            Mulţumită Bunului Dumnezeu şi martirilor care s-au jertfit în decembrie 1989, în primele luni ale anului 1990 s-au obţinut terenul şi toate aprobările necesare pentru construirea unei biserici şi s-a întocmit proiectul de către arhitectul Renel Marian.

            Slujba punerii pietrei de temelie s-a săvârşit la data de 10 iunie 1990 de către Preasfinţitul Părinte Serafim Făgărăşanu, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Ortodoxe Sibiu.

            La data de 23 iulie 1990 au început lucrările de construcţie a bisericii cu hramul „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena”, prima biserică începută în Braşov după căderea comunismului, care va fi închinată cinstirii martirilor neamului românesc căzuţi pentru libertate şi dreptate.

            În perioada 1990 - 1996, s-a construit biserica în formă de cruce latină, cu o turlă centrală pe naos şi două turle-clopotniţă pe pronaos, având lungimea de 37 m, lăţimea de 22m şi înălţimea de 47m.

           În interior, biserica are un cafas şi două balcoane laterale. La demisolul bisericii se află un paraclis şi încăperi anexe.

           La 15 aprilie 1990, pe terenul pe care urma să se construiască biserica, s-a săvârşit prima slujbă în aer liber – Slujba Învierii. De atunci până la sfârşitul lunii august 1990, slujbele s-au săvârşit în aer liber pe acel teren, apoi, alături de noua construcţie, s-a amenajat o capelă în care s-a slujit până la 20 mai 1996. După ce s-a acoperit biserica, de la 21 mai 1996 până la 20 mai 2002, s-a slujit în paraclisul de la demisolul bisericii. De la 21 mai 2002 în duminici şi la praznice se slujeşte în biserica mare, iar peste săptămână, în paraclis.

            Picturile interioare, în frescă şi icoanele de la catapeteasmă s-au realizat de către pictorii bisericeşti Mihai şi Gavril Moroşan din Suceava, între anii 1997-2010.

           Stranele, catapeteasma şi mobilierul din altar şi din biserică s-au lucrat din lemn de stejar sculptat de către sculptorii de la Firma „Gafton Câmpean” din Târgu Neamţ, între anii 1999-2001.

            Vitraliile de la ferestre  s-au realizat de către Firma „Egri” din Cluj, în anii 2002 şi 2003.

            Picturile exterioare în mozaic de Murano din pridvor şi absida stângă s-au realizat în anii 2004 şi 2006 de către pictorii bisericeşti Marcel şi Daniel Codrescu din Bucureşti, iar cele de la absida dreaptă şi absida altarului s-au realizat în 2009 şi 2010 de către pictorul bisericesc Viorel Maxim din Târgu Mureş.

            Pardoseala este placată cu marmură. Stâlpii care susţin cupola centrală şi cei care susţin balcoanele laterale sunt placaţi cu marmură. Placările cu marmură au fost executate de către Ioan Drăgan din Simeria, între anii 1999 - 2002.

            Biserica are instalaţie de încălzire proprie, pe gaz, prin calorifere şi în pardoseală, instalaţie de aer condiţionat şi ventilaţie, sonorizare interioară şi exterioară şi instalaţie antiefracţie interioară, exterioară şi de perimetru.

            Pe parcursul a douăzeci de ani s-a ridicat biserica şi s-a dotat cu cele necesare. Lucrările s-au realizat în regie proprie, prin strădania şi coordonarea Preotului Paroh Corneliu Gârbacea, ajutat de epitropi, membrii Consiliului Parohial şi ai Comitetului Parohial.

            Cheltuielile s-au acoperit din daniile credincioşilor şi din jertfa substanţială primită de la Firma “Fartec” din Braşov, prin bunăvoinţa Directorului General Ing. Gheorghe Seghete, din unele sponsorizări primite de la unele firme braşovene şi din ajutorul modest primit de la Secretariatul de Stat pentru Culte şi de la Consiliul Judeţean Braşov.

             Sfinţirea bisericii s-a săvârşit la 11 iulie 2010 de către Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, împreună cu Înaltpreasfinţitul Părinte Dr. Laurenţiu Streza, Arhiepiscopul Sibiului şi Mitropolitul Ardealului. Din sobor, au mai făcut parte: doi arhiepiscopi, trei episcopi, şaisprezece preoţi, trei arhidiaconi şi un diacon.

             La sfinţire, biserica a primit al doilea hram, “Sfântul Sfinţit Mucenic Corneliu Sutaşul”.

            Bunul Dumnezeu să primească jertfele credincioşilor, osteneala lucrătorilor, să răsplătească tuturor cu Darurile Sale cele bogate.